شرکت رویان سپهر آسیا 

طلوع رویان سپهر آسیا:

شرکت رویان سپهر آسیا در سال 1399 در زمینه ارائه خدمات کشاورزی در اصفهان با شماره ثبت 68129 شروع به فعالیت کرد.

فعالیت اصلی رویان سپهر طراحی و تولید بسترهای کشت اگروتکستایل برای انواع گیاهان است. همچنین این شرکت در زمینه تولید و کشت انواع گیاهان کاکتوس , پایه های رویشی و تمشک بی خار فعال است.

خدمات تجاری رویان سپهر آسیا:

  • واردات و صادرات مواد غذایی
  • واردات مواد شیمیایی
  • صادرات و واردات قطعات و ماشین آلات
  • ترخیص از مرز بازرگان ( زیر نظر مشاور ارشد سامانه جامع تجارت)
  • دارای شرکت حمل و نقل در مرز بازرگان

فهرست